Rejestracja telefoniczna w godzinach 11-17: 789 032 277

Zakres diagnostyki i leczenia

E

Diagnostyka i leczenie przedniego odcinka oka

  • OCT pomiar grubości rogówki, kąta przesączania

  • Schorzenia rogówki

  • Leczenie zaćmy, wtórnej zaćmy YAG laserem

  • Zabiegi laserowe p-jaskrowe SLT IRT

E

Diagnostyka i leczenie chorób "dna" oka

  • OCT oraz ANGIO-OCT (optyczna tomografia oka)  
E

Dobór okularów

  • nieinwazyjne pomiary refrakcji, keratometrii, ciśnienia wewnątrzgałkowego
E

Badania okresowe i profilaktyczne

 

Gabinet wyposażony jest w najszybsze dostępne na rynku OCT  -Revo NX;  110 000  A- skanów na sekundę, dlatego zapewnia bardzo dokładne obrazowanie, moduł angio pozwala na wykonanie nieinwazyjnej angiografii -bez konieczności podawania dożylnie kontrastu, uwidoczniając struktury naczyń siatkówki i obrazowanie przepływu krwi dostarczając dodatkowych informacji.

Pojedyncze badanie w trybie 3D jest wystarczające zarówno do przeprowadzenia analizy siatkówki jak i wykrywania jaskry -analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych.

Dodatkową zaletą OCT  Revo NX jest dokładny pomiar grubości rogówki oraz tzw. kąta przesączania.